Apel Niepodległościowy uczniów w Szkole Podstawowej nr6

13.11.2017 SP6