Akcja śniadanie daje moc w SP14

8.11.2017 MOK Głogów