33 GSJ Kwartet Łukasza Pawlika, Łukasz Kokoszko Collective

28.10.2017 MOK Głogów