Miejska inauguracja roku szkolnego

4.09.2017 SP12