Święto Chleba u seniorów

28.08.2017 Dom Dziennego Pobytu