37 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

2.08.2017 Kościół NMP