Nowy odcinek ul. Jagiellońskiej

17.07.2017 os. Piastów